Disclaimer

Disclaimer voor littlecandyshop.nl


Little Candy Shop, onderdeel van Anton van Es Handelsonderneming (Kamer van Koophandel: 65730755), hierna te noemen Little Candy Shop, verleent u hierbij toegang tot littlecandyshop.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te bestellen, te kopen en/of in te huren.


Little Candy Shop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid


Little Candy Shop spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op de Website aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Little Candy Shop.


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Little Candy Shop.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Little Candy Shop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Little Candy Shop.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Little Candy Shop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


© 2016  Little Candy Shop. Alle rechten voorbehouden.

Designed by Ivonne van Es - den Hartog


 Gesponsord door            Disclaimer           Algemene Voorwaarden                  Contact

banner 2019
banner 2019 voorbeelden traktatie
banner 2019 2
banner 2019 meer